Vellinge Hästsportförening

Medlem 2023

Du har väl betalt medlemsavgiften för 2023?

Vad får jag som medlem i VHF?

  • Du får vara med och utvecklas på vår ridskola
  • Du är försäkrad
  • Du kan köpa anläggningskort och rida på vår anläggning
  • Du kan vara med och tävla för Vellinge Hästsportförening
  • Du stödjer en bra verksamhet för alla som älskar hästar

Verksamheten på Åkarpsgården och inom VHF bygger på ideella krafter och de inkomster vi får in, exempelvis från sponsorer och tävlingar. Här kan du som medlem göra en värdefull insats, både som aktiv tävlingsfunktionär eller genom att hjälpa till på andra sätt i den löpande verksamheten. Medlemsavgifterna ger också ett viktigt ekonomiskt bidrag till föreningens aktiviteter

Medlemsavgiften 2023 är 450 kr/år och person.

Om flera i familjen vill vara medlemmar går det istället att lösa familjemedlemskap för 970 kr/år och familj (alla i familjen måste vara skrivna på samma adress).

Olycksfallsförsäkring ingår och som medlem får du Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst & Ryttare hem i brevlådan.

Betalning av medlemsavgiften görs till föreningens bankgirokonto 5475-7133.

Vi ser fram emot ett härligt 2023 tillsammans!